Biodiversiteit

Wat is biodoversiteit?

Nergens ervaar je de Hollandse polder zo goed als in Molenlanden. Veenweiden, plassen, eindeloos lange sloten, koeien, molens, houtkades en knotwilgen vormen het eeuwenoude landschap. Onze voorouders hebben dit landschap samen met de lokale biodiversiteit vormgegeven. Maar wat is biodiversiteit eigenlijk en waarom is dit thema zo belangrijk?

‘Bio’ betekent leven, ‘diversiteit’ betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een parapluterm voor de verschillende soorten leven die we op aarde hebben, waaronder alle dier- en plantensoorten. Biodiversiteit is belangrijk, omdat het zorgt voor evenwicht in de natuur. Dat evenwicht zorgt voor schone lucht, drinkwater, bevruchting van gewassen die we eten, en voor een gezonde bodem waar veel planten in kunnen groeien, waar wij weer van kunnen eten. Helaas staat de biodiversiteit op aarde onder druk, ook in Nederland, en dus ook in onze gemeente Molenlanden.

Daarom moeten we de handen ineenslaan om onze regio te vergroenen. Meer groen in onze tuinen en straten betekent meer ruimte om extreme regenbuien op te vangen, veroorzaakt door het veranderende klimaat. Ook zorgt groen voor minder hittestress. Daarnaast worden tuinen met meer groen belangrijke ecologische stapstenen voor insecten en vogels, en leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid in straten en wijken.

Molenlander aan het woord

Henk de Ruiter – Zelfgemaakte vogelhuisjes helpen in de strijd tegen de processierups!

Henk de Ruiter – Zelfgemaakte vogelhuisjes helpen in de strijd tegen de processierups!

Henk de Ruiter uit Giessenburg is in de eerste corona lockdown begonnen met het maken van vogelhuisjes. De reden is dat in het park te Giessenburg ook de processierups voorkomt. De gemeente spuit tegen deze rups, maar deze rups bestrijden kan ook op een duurzame manier door mezenkastjes op te hangen. Om zo de vogelstand te stimuleren. Deze mezen eten de rupsen. En als er genoeg vogels zijn is het park is spuiten niet meer nodig. Veel gemeentes experimenteren met mezenkastjes in parken. Dit is...

Burgeriniatieven binnen Biodiversiteit

Eerste boom geplant van 2.021 extra bomen in Molenlanden

Eerste boom geplant van 2.021 extra bomen in Molenlanden

Onze voorzitter Huib Glerum en bestuurslid Ria van Wijngaarden plantten samen met wethouder Johan Quik een boom, een els. Dit deden zij op de locatie van de voormalige voetbalkooi aan de Wetering in Giessenburg. Op initiatief van Stichting Duurzaam Molenlanden ontstaat op deze plek een stukje natuur. De aanplant van deze boom is meteen de start van de ambitie van de gemeente om 2.021 extra bomen te planten in Molenlanden. Een stukje natuurontwikkeling erbij De voetbalkooi aan de Wetering in...

Goed om te weten

Maak van jouw tuin een mini-natuurgebied en zorg voor veel verschillende soorten groen: hagen, bomen, vaste planten en plekken met kruidachtige zoals, koolzaad, klavers en brandnetels. Ook helpt het om vogelhuisjes op te hangen en bijvoorbeeld met gesnoeide takken een takkenril te maken. Een ideale schuilplek voor bijvoorbeeld egels. Laat blaadjes liggen en creëer rommelige hoekjes. Een klein waterelement doet wonderen en zorgt al snel voor libellen in de tuin; ook kunnen vogels en insecten daar water drinken.
Laat je ook inspireren door de inspiratieprojecten te bekijken. Die laten zien welke burgerinitiatieven er in jouw dorp spelen. En hoe andere Molenlanders aan meer natuur en groen werken. Bekijk ook welke subsidies er beschikbaar zijn voor de maatregelen.
Heb je een goed idee? Wil je je aansluiten bij een burgerinitiatief? Heb je een specifieke vraag over het vergroenen en/of meer natuur in Molenlanden? We horen graag van je!

Check hier of je subsidies kunt krijgen voor het vergroenen van je tuin.

Berichten binnen Biodiversiteit