Duurzame straat

30 januari 2021

De Wetering in Giessenburg is een straat met particuliere vrijstaande woningen, gebouwd rond 1995. Globaal gezien woningen die redelijk tot goed zijn geïsoleerd voor hogetemperatuurwarmtesystemen. Ze zijn echter niet optimaal geïsoleerd en kunnen daarom niet eenvoudig met lagetemperatuurwarmte verwarmd worden. Voor optimale isolatie zijn forse bouwkundige ingrepen nodig die niet rendabel zijn. De uitdaging is dan ook om de woningen energieneutraal en duurzaam te maken met een oplossing die wél rendabel is. Een uitdaging die geldt voor veel woningen in Molenlanden. 

Zonnepanelen 

Op initiatief van bewoners zijn enkele jaren geleden al zonnepanelen op de daken gelegd. Inmiddels heeft de straat daar ervaring mee. Er liggen nu zoveel zonnepanelen dat in de zomer, op een zonnige dag, het elektriciteitsnet de energieopbrengst van de panelen niet meer kan verwerken. Daarover zijn we in overleg met Stedin.  

‘Van het gas af’ 

In de straat is een aantal woningen al ‘van het gas af’. Deze woningen worden met warmtepompen, met buitenlucht als bron, verwarmd. Ten minste één woning is nu energieneutraal. En dat met een elektrische auto en warmtepomp. De ervaring is, dat bij een uitgekiende besturing van de warmtepomp, het totale energiegebruik in de woning lager is dan voorheen.  

De initiatiefnemers proberen nu meerdere woningen ‘van het gas’ te brengen. Belangstelling is er zeker maar de schroom om een dergelijke definitieve stap te zetten is er ook. Ervaringen van buurtbewoners die de stap hebben gezet kunnen daarbij helpen. 

Informatie 

Wil je meer weten over dit initiatie? Stuur dan een mail naar info@duurzaammolenlanden.nl.