Een groener schoolplein voor OBS De Tuimelaar

30 januari 2021

In 2018 is een werkgroep van ouders, leerkrachten en directie aan de slag gegaan met een plan om het schoolplein van OBS de Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland opnieuw in te richten. Er was onder andere behoefte aan meer groen en meer ruimte om ontdekkend te spelen. Het is een semi-openbaar schoolplein; na schooltijd mag iedereen gebruikmaken van het plein.

De financiën

In het voorjaar van 2019 is tuinarchitecte Clarine Hofstee betrokken geraakt bij het project. Zij heeft observaties gehouden op het plein en vragenlijsten afgenomen onder de diverse gebruikers. Dit heeft geleid tot een ontwerp en vervolgens offertes bij aannemers. Op basis van die offertes hebben we in 2020 van verschillende fondsen een toezegging gekregen voor een bijdrage. Daarnaast hebben we een aanvraag gedaan bij de gemeente Molenlanden voor een bijdrage vanuit het fonds voor bewonersinitiatieven.

Het plan was om in de tweede helft van het schooljaar 2019/2020 activiteiten te organiseren om het resterende geld binnen te halen, samen met leerlingen en ouders. Helaas was daar corona en was er geen mogelijkheid om bijvoorbeeld een fancy fair of sponsorloop te organiseren. De school heeft toen besloten om het resterende benodigde bedrag voor te schieten.

Het schoolplein

Op 13 juli 2020 zijn de werkzaamheden aan het schoolplein feestelijk gestart. Op het kleuterplein is een nieuw speeltoestel met afsluitbare zandbak gekomen en een kleuterjungle met snoephagen. Op het plein voor de midden- en bovenbouw is met name de routing aangepast zodat er meer speelruimte ontstaat, ook is er een extra boom voor meer schaduw en een klimmuur. Aan de achterkant van de school is een buitenleslokaal gerealiseerd met onder andere een wadi, waterpomp, moestuinbakken en insectenhotels. In het najaar van 2020 is de laatste beplanting aangelegd. Op vrijdag 4 september is het plein feestelijk geopend door wethouder Johan Quik.

Buitenles

De leerkrachten volgen dit schooljaar een training om goede buitenlessen te kunnen geven. Ook hebben we nog een wens voor een vlonder bij het buitenleslokaal, zodat kinderen met schepnetjes kunnen onderzoeken wat er leeft en groeit in de sloot.

Enkele uitgangspunten

Op het gebied van duurzaamheid is het ontwerp onder andere uitgegaan van onderstaande: Uitgangspunten bij dit ontwerp:

  • Meer ontdekkend spelen, meer groen, natuurbeleving, meer ruimte voor de ontwikkeling van de (fijne) motoriek, balans, sensorisch spelen etc.
  • Meer ruimte voor ontspanning, plekken om rustig met wat vriendjes te zitten of om buiten les geven.
  • Aandacht voor biologie, natuur, duurzaamheid, water
  • Meer bomen, beplanting en minder tegels voor meer schaduw, verkoeling en afvoer van regenwater
  • Waar mogelijk hergebruik van materialen en valdempende onderplaten