Eerste boom geplant van 2.021 extra bomen in Molenlanden

29 maart 2021

Onze voorzitter Huib Glerum en bestuurslid Ria van Wijngaarden plantten samen met wethouder Johan Quik een boom, een els. Dit deden zij op de locatie van de voormalige voetbalkooi aan de Wetering in Giessenburg. Op initiatief van Stichting Duurzaam Molenlanden ontstaat op deze plek een stukje natuur. De aanplant van deze boom is meteen de start van de ambitie van de gemeente om 2.021 extra bomen te planten in Molenlanden.

Een stukje natuurontwikkeling erbij
De voetbalkooi aan de Wetering in Giessenburg is verplaatst en hierdoor kwam ruimte vrij voor een andere inrichting van dit gebied. De dorpsraad Giessenburg en Stichting Duurzaam Molenlanden opperden het idee om hier een stukje natuur te ontwikkelen. Dit idee past bij de zoektocht van de gemeente naar mogelijkheden voor natuurontwikkeling in en aan de randen van de dorpen. Samen met de Stichting werd dit idee verder uitgewerkt én uitgevoerd.

Ambitie om 2.021 bomen te planten
Binnen de gemeentegrenzen wil de gemeente vanaf nu 2.021 bomen planten. Wethouder Johan Quik: “Een gezonde leefomgeving creëren., is een taak die wij als gemeente serieus nemen. Met de uitbreiding met 2.021 bomen geven we nadrukkelijke invulling aan de klimaatopgave en verhogen we de biodiversiteit.” De extra aanplant van deze boom is daarom tegelijkertijd het startsein voor de realisatie van deze ambitie.

Twee samenwerkingspartners zijn al bekend
Het project aanplant 2.021 bomen krijgt steeds meer vorm. Twee samenwerkingspartners bij de uitwerking van een plan van aanpak zijn al bekend. Dit zijn Stichting Duurzaam Molenlanden en het Wellantcollege Ottoland. In mei is meer bekend over de manier waarop en de snelheid waarmee we de extra bomen gaan realiseren.

Het gaat ook echt om extra bomen
Dat maakt de uitdaging net even iets groter. De openbare ruimte in Molenlanden alleen is niet voldoende om 2.021 extra bomen te planten. Daarom is de hulp van inwoners nodig. Die gaan we ook zeker betrekken bij dit project. Stichting Duurzaam Molenlanden: “Een boom in je tuin draagt bij aan een gezond leefklimaat en is een investering in een gezonde toekomst. Het Wellantcollege ziet kansen om ook de jeugd erbij te betrekken: samen met de NEXT GENERATION werken aan een prachtig woon-, werk- en leefgebied.”

Waarom meer bomen?
Bomen zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving. Bomen maken Molenlanden nog groener. Bomen zijn mooi en op verschillende manieren ook belangrijk en nuttig. Zo zorgen ze op warme dagen voor schaduw en verkoeling. Bij hevige regenval houden bomen het regenwater langer vast. En bomen bieden kleine dieren en insecten een thuis.