Hoe de Ooievaar van uitsterven gered is

28 januari 2021

Verspreid over de hele wereld leven 17 soorten ooievaars. In Nederland broedt maar één ooievaarssoort, namelijk de Ooievaar. In de jaren zestig was deze Ooievaar in Nederland haast uitgestorven. De vogel stond voor tientallen jaren op de lijst van bedreigde diersoorten.

In 1969 was Mourik de initiatiefnemer van Ooievaarsdorp Het Liesvelt met als doel het in stand houden van de ooievaarspopulatie. Met succes. Dankzij dit initiatief is de Ooievaar hier nog steeds in het wild te bezichtigen. In 2007 bereikte het dorp het doel van minimaal 1.000 ooievaars. Vandaag de dag staan er nog steeds drie nesten op het terrein van Mourik waar jaarlijks ooievaars broeden.

In 2017 is er een samenwerking gestart met van Hoorne Entertainment. De exploitatie van het Streekcentrum is nu in handen van De Avonturenboerderij Molenwaard, de woon- en werkplek van Fien en Teun. Hierdoor leren kinderen ook meer over de Ooievaar.