Huiseigenaar aan het woord – zo verduurzaam je je huis (deel 3)

Onze voorzitter, Huib Glerum, heeft aantal huiseigenaren gesproken over het verduurzamen van hun woning met daarbij de kosten en baten. Onze derde huiseigenaar betreft een woning met vrijstaand kantoor, gebouwd in 2010. De woning is gebouwd met het oog op een lage temperatuur verwarming.

De verduurzaming is ook hier voorzien in twee stappen:

  1. Zonnepanelen
  2. Zonnecollector met warmtepomp

Zonnepanelen

Geïnvesteerd is in 36 zonnepanelen van 315W wat een beoogde jaaropbrengst van 10.000 Kwh/jaar moet leveren. De installatie heeft ca. 10.000 euro gekost. Globaal gerekend betekent dat, bij een Kwh-prijs van 0,20 euro, een terugverdientijd van 5 jaar. Op 1 februari 2020 is de installatie in gebruik genomen. De raming van 10.000 Kwh is gebaseerd op het volgende jaargebruik: Huishouden 4500 Kwh, auto 1500-2000 Kwh en de warmtepomp 2500-3000 Kwh.

Ervaring:

De opbrengst van de zonnepanelen overtreft de verwachting. In 2020 was dat bijna 11.000 Kwh. Maar ook is te zien dat niet elk jaar even voordelig is. In 2021 is de mooie mei-piek uitgebleven.

In het stroombeeld hieronder is duidelijk te zien dat het eigen gebruik alleen nog het huishouden betreft en nog niet de geraamde auto en de warmtepomp. Er is een groot overschot aan energieopbrengst wat geleverd kan worden aan het net.

Ondanks dat blijft een deel inkoop bij het energiebedrijf aan de orde. Dat heeft alles te maken met de mismatch tussen het moment van gebruik en het moment van opwekken gedurende de dag.

In 2020 is, van het totale eigen gebruik van 4542 Kwh, nog 2810 Kwh ingekocht.

Met de huidige saldering kan het deel teveel geproduceerd verrekend worden. Als de saldering er af gaat dan ontstaat behoefte aan bufferopslag van te veel opgewekte stroom om die vast te houden voor eigen gebruik. Zo kan alle inkoop van het energiebedrijf gereduceerd worden tot nul.

Zonnecollector en warmtepomp

Deze installatie is nog niet operationeel maar zal ca. 20.000 euro gaan kosten.

Het plan is de huidige gasgestookte kachel geheel te vervangen door een Lucht-water warmtepomp. Deze wordt aangevuld met een 400 liter boiler waarin overdag warm water wordt gebufferd met zelfopgewekte zonne-energie en benut voor de woningverwarming in de avonduren als de eigen energieopwekking wegvalt.

Daarnaast wordt een zonnecollector geïnstalleerd voor het warme tapwater.

Zodra van deze installatie ervaringsgetallen beschikbaar zijn zullen we die ook presenteren.