Huiseigenaar aan het woord – zo verduurzaam je je huis

Onze voorzitter, Huib Glerum, heeft aantal huiseigenaren gesproken over het verduurzamen van hun woning met daarbij de kosten en baten. De eerste huiseigenaar heeft een vrijstaande woning uit 1963 verduurzaamd. In 2000 is de woning gemoderniseerd, voorzien van vloerverwarming, dubbele beglazing en dakisolatie.

Verduurzaming in twee stappen

Het traject van verduurzaming heeft in twee stappen plaatsgevonden.

Stap 1

In 2011 zijn de vloer en de muren geïsoleerd. Dat heeft een enorme besparing opgeleverd in het gasverbruik. Het gasverbruik vóór de isolatiemaatregelen bedroeg 4.300 m3, erna 2.300 m3. Een investering van 3.834 euro in isolatie leverde een besparing aan gas op van 1.587 euro per jaar. De investering is dus terugverdiend in minder dan 2,5 jaar.

Stap 2

In 2019 zijn 24 zonnepanelen op het dak geplaatst en is, naast de bestaande HRR gaskachel, een warmtepomp geplaatst. De warmtepomp werkt op buitenlucht. De warmtepomp en de gaskachel zijn zo aan elkaar gekoppeld, dat de gaskachel alleen bijstookt waar de warmtepomp alleen het niet redt.

Ook van deze investering is een rendementsplaatje gemaakt waarbij als referentie jaar 2020 is gekozen, zie onderstaande tabel. Een volledig jaar waarin alle seizoenen van deze nieuwe combinatie is gebruikgemaakt.

Deze combinatie gaskachel/warmtepomp koelt niet. Daarvoor is een aparte airco aangebracht. Die wordt in de financiële verantwoording niet meegenomen omdat deze ook zonder de warmtepomp geplaatst zou zijn.

Een van de opmerkelijkste ervaringen was het geluidsniveau van de warmtepomp. Daarop was men bij de aanleg niet geattendeerd. De zelf ontworpen geluidsisolatiekast rondom de warmtepomp heeft in totaal ongeveer 2.500 euro gekost.

Deze totale investering van 14.741 euro wordt in ruim 8,5 jaar terugverdiend.

Onderstaande grafiek geeft de opwekking en het verbruik van energie in 2020 aan.

Duidelijk te zien is het tegengestelde patroon in de opwekking en het eigen gebruik. Dat wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de warmtepomp die in de wintermaanden flink zijn best doet. In de grafiek van het eigen gebruik vanaf 2019 is dat ook goed zichtbaar.

De opbrengst van de 24 zonnepanelen ziet er als volgt uit:

Milieuresultaat

Naast het financiële aspect is ook een reductie in CO2-uitstoot bereikt. Daar ging het de bewoner uiteindelijk om. Onderstaande tabel laat een CO2-reductie zien in 2020 ten opzichte van 2011 van maar liefst 86%.

Bij een totale investering van 18.575 euro, of wel 2,19 euro per kg CO2.