klimaatadaptatie

Wat is klimaatadaptatie?

Wij zijn omringd door water. Het gevecht tegen de elementen is ons Molenlanders dan ook niet onbekend. Wij hebben dijken en molens gebouwd om ons te beschermen tegen het water. Maar door klimaatveranderingen zullen we de komende tijd met andere uitdagingen te maken krijgen. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn hitte, droogte, meer extreme neerslag en een hogere zeespiegel. Door je hierop voor te bereiden heb je daar minder last van: in en om je huis is het koeler, je tuin overleeft ook droge tijden en je hebt geen last van een kelder die onder water staat. Dat is klimaatadaptatie.

De Nederlandse overheid heeft ambities geformuleerd om de gevolgen van de klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. Een van de belangrijkste ambities is om in 2020 klimaatadaptatief te handelen, zodat in 2050 het stedelijk gebied in Nederland klimaatbestendig en water- en hitte robuust ingericht is en beheerd wordt. Gemeente Molenlanden is geen stedelijk gebied, maar ook hier moeten we werken aan het klimaatbestendig maken van onze regio, in samenwerking met Gemeente Molenlanden en het Waterschap Rivierenland.

Door aanpassingen in en om je huis te doen, heb je minder last van de veranderingen in het klimaat. Wanneer je je huis energiezuinig koelt, heb je bijvoorbeeld minder last van hitte. Een groene tuin werkt verkoelend én zorgt voor minder wateroverlast, omdat de grond en de planten een deel van het water opnemen. En door regenwater op te vangen, ondergronds of in een regenton, houd je in tijden van droogte je tuin mooi en gezond, zónder veel drinkwater te gebruiken. Een voordeel: aanpassingen in en om je huis die je beter voorbereiden op het veranderende klimaat, verminderen vaak ook je negatieve invloed op het klimaat. De maatregelen gaan dus hand in hand.

Molenlander aan het woord

Deltacommissaris Peter Glas – De regio’s bij de les houden nu klimaat verandert

Deltacommissaris Peter Glas – De regio’s bij de les houden nu klimaat verandert

De watersnood van 1953 was een grote ramp. Toch was het ambitieuze Deltaprogramma dat daarna werd uitgerold nog beperkt vergeleken met een nieuw Deltaprogramma. In de strijd tegen zeespiegelstijging en andere aan water gerelateerde gevolgen van klimaatverandering spaart het Rijk kosten nog moeite. Deltacommissaris Peter Glas is de spin in het landelijke web als het gaat over het Deltaprogramma. Verbinding Rijk en regio Over zijn taak zegt Glas: “Ik ben een onafhankelijk functionaris die de...

Burgeriniatieven binnen Klimaatadaptatie

Boeren met lef piloten met hoog slootwater- en grondwaterpeil

Boeren met lef piloten met hoog slootwater- en grondwaterpeil

Drie boeren uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben zich aangeboden als proefkonijnen. Op een deel van hun grondgebied kiezen ze voor een hoog slootwater- en grondwaterpeil. Een beetje lef is daar wel voor nodig. De hoofdrolspelers in deze pilot voor drukdrainage zijn Kees Baan (Molenaarsgraaf) en de biologische boeren Peter Heikoop (Nieuwland) en Mattias Verhoef (Brandwijk). In de warmte van een septemberzon, gezeten aan een picknicktafel op het erf van Mattias, vertellen de...

Goed om te weten

Om je voor te bereiden op hitte, droogte en meer extreme neerslag kun je in en om je huis aanpassingen doen, zoals je tuin vergroenen, een groen dak nemen of regenwater opvangen. Laat je inspireren door de inspiratieprojecten te bekijken. Hier kun je zien welke burgerinitiatieven er in jouw dorp spelen. En hoe andere Molenlanders aan klimaatadaptatie werken. Bekijk ook welke subsidies er beschikbaar zijn voor de maatregelen.
Heb je een goed idee? Wil je je aansluiten bij een burgerinitiatief? Heb je een specifieke vraag over klimaatadaptatie in Molenlanden? We horen graag van je!

Check hier of je subsidies kunt krijgen voor het vergroenen van je tuin, zoals een groen dak.

Berichten binnen Klimaatadapatie