Privacyverklaring

Privacyverklaring
Stichting Duurzaam Molenlanden, gevestigd in Nieuwpoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.duurzaammolenlanden.nl
Nieuwpoortseweg 10, 2965AW te Nieuwpoort
info@duurzaammolenlanden.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Duurzaam Molenlanden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duurzaammolenlanden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Duurzaam Molenlanden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren of die je kunt afhalen

 

Computersystemen

Stichting Duurzaam Molenlanden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Laposta voor het verwerken en verzenden van de nieuwsbrief
  • Microsoft Office 365 (o.a. met Word, Excel, Teams, Sharepoint en OneDrive) voor het opslaan van digitale gegevens en het samenwerken met alle vrijwilligers van de stichting.
  • Roundcube Webmail voor het verwerken en zenden van e-mail binnen en buiten de stichting.
  • Dropbox voor het opslaan van digitale gegevens

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Duurzaam Molenlanden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

  • Emailberichten: 10 jaar
  • Bestanden met persoonsgegevens: 10 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Duurzaam Molenlanden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Duurzaam Molenlanden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Van welke cookies maken we gebruik?

Partner Cookie Doel
Google _ga Analytische cookie gebruikt om gebruikers te onderscheiden, geplaatst door Google Analytics, waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken en de reis van de gebruiker.
Google _gid Analytische cookie gebruikt om gebruikers te onderscheiden, geplaatst door Google Analytics, waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken en de reis van de gebruiker.
Google _gat Analytische cookie gebruikt om het aantal aanvragen te beperken geplaatst door Google Analytics, waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken en de reis van de gebruiker.


Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt. Hoe u cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Duurzaam Molenlanden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@duurzaammolenlanden.nl.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Stichting Duurzaam Molenlanden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Duurzaam Molenlanden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@duurzaammolenlanden.nl