Sijmen Stuij – Familie Stuij gaat voor een zelfvoorzienende energievoorziening

28 januari 2021

Familie Stuij wekt eigen energie op en gaat verstandig om met water  

Sijmen Stuij, woonachtig in Molenaarsgraaf, probeert samen met zijn gezin een evenwicht te vinden tussen ecologische, economische en sociale belangen. Op zijn schuur heeft Sijmen een aantal zonnepanelen laten aanbrengen die per jaar ongeveer 5.000 kilowatt opleveren. Dat komt overeen met hun jaarverbruik aan elektriciteit. In de schuur staat een houtvergasser die het water van de cv-installatie opwarmt. Daarnaast heeft Sijmen een watercollector voor regenwater gebouwd. Deze vangt regenwater op voor het waterverbruik buitenshuis, zoals het wassen van de auto. Op deze manier belasten ze het milieu minimaal en werken ze aan de thema’s energietransitie en klimaatadaptatie.